DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Thi công nhà chờ nhà xe Thành Bưởi bằng Panel EPS_Hòa Phú
Thi công VP – Xưởng bằng Panel EPS_Hòa Phú
Thi công nhà tiền chế - Phòng ngủ - Cửa lùa bằng Panel EPS_Hòa Phú
Ngăn vách nhà xưởng bằng Panel EPS_Hòa Phú

ĐỐI TÁC